Realizované projekty v oblasti zpřístupnění kulturního dědictví

a mnohé další ….

Vybrané reference z oblasti spisové a archivní služby

 • Česká národní banka Praha (centrální spisovna, pobočkové spisovny a ústřední archiv)
 • Česká podnikatelská pojišťovna (komplexní spisová služba a centrální spisovna pro spisy pojistných smluv a pojistných událostí)
 • Česká průmyslová zdravotní pojištovna (komplexní spisová služba)
 • Fakultní nemocnice Brno (komplexní spisová služba včetně řešení zdravotní dokumentace v rámci celé FN Brno)
 • Fakultní nemocnice Olomouc (komplexní spisová služba)
 • Národní Muzeum (komplexní spisová služba)
 • Kooperativa, pojišťovna, a.s. (komplexní spisová služba a centrální spisovna pro spisy pojistných smluv a pojistných událostí)
 • Sazka, a.s. Praha
 • Státní oblastní archiv v Litoměřicích (komplexní spisová služba)
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (centrální a pobočkové spisovny)
 • Zemský archiv Opava (komplexní spisová služba)

a mnohé další ….