Již od roku 1994 se specializujeme  na vývoj softwarových aplikací a ucelených informačních systémů, kterými vám, našim zákazníkům zjednodušíme a zpříjemníme rutinu při zpracování dokumentů různé povahy bez ohledu na velikost a typ vaší organizace.

Zaměřujeme se na tvorbu a zavádění informačních systémů pro:

  • vedení komplexní spisové a archivní služby,
  • zpracování historických fondů a sbírek v paměťových institucích (archivech, muzeích, galeriích a ostatních),
  • podporu práce v centrální a komerčních spisovnách.

Nedílnou součástí naší práce je i poradenství ve zmiňovaných oblastech a zajištění integrace našich produktů do vaší technologické infrastruktury.