Co je spisová služba WISPI?

Spisová služba WISPI byla vytvořena jako ucelený informační systém, který řeší problematiku průběhu zpracování dokumentů na podatelně, výpravně, organizačních jednotkách i spisovně ve Vaší organizaci.

Spisová služba WISPI pokrývá veškeré činnosti spojené s evidencí došlých i vlastních dokumentů, s přidělováním jednacích čísel, předáváním dokumentů mezi jednotlivými útvary a zaměstnanci, vytvářením spisů, jejich zpracováním a následně i skartováním nebo ukládáním do archivu.

Spisová služba WISPI má jednotné uživatelské rozhraní založené na třívrstvé architektuře a umožňuje napojení jiných aplikací pomocí definovaného rozhraní. Při tvorbě byl kladen důraz na snadnost a intuitivnost ovládání přes standardní webové prohlížeče, čímž se minimalizují požadavky na náročnost školení uživatelů.

Z čeho se skládá?

WISPI SSL – základní modul spisové služby pro evidenci, oběh, vyřizování dokumentů a spisů.

WISPI DS – modul pro přijímání, odesílání a ukládání datových zpráv z ISDS.

WISPI ePodatelna – modul pro přijímání a odesílání dokumentů pomocí centrální emailové adresy.

WISPI eSpisovna – modul pro správu elektronických i fyzických spisů, jejich uložení, skartaci, archivaci v centrální i příruční spisovně.

WISPI lze propojit s elektronickými úložišti od našich prověřených partrnerů, kteří garantují čitelnost, věrohodnost, verifikaci dle eIDAS a neporušitelnost elektronických dokumentů po celou dobu jejich uložení.

WISPI umožňuje integraci s CzechPointOffice, připojení frankovacího stroje, práci s šablonami v MS Office, zveřejňování smluv v registru, evidenci požadavků GDPR,  a integraci s ostatní agendovými systémy, které požadujete.

Specializované moduly WISPI

V případě, že nepotřebujete řešit celou spisovou službu lze samostatně implementovat moduly pro řešení problematiky správy a ukládání dokument, spisů, úložných jednotek ve vaší centrální spisovně.

WISPI Centrální spisovna – samostatný modul umožňující správů spisů a písemností v centrální spisovně. Řešení je doplněno o funkcionalitu potřebnou pro přímé vkládání záznamů ve spisovně s možností napojení na jiné spisové služby, digitalizační linky nebo specializované agendy.

WISPI Spisovna zdravotní dokumentace – je úzce specializovaný systém vytvořený pro potřeby zdravotnických zařízení z hlediska evidence lůžkových chorobopisů a ambulantních karet, případně dalších typů zdravotnické dokumentace. Lze jej provozovat samostatně nebo jako integrální součást celého informačního systému zdravotnického zařízení.

Chcete vědět víc?

Podívejte se na naše reference a kontaktujte nás!